Doorfietsroutes: deel van een groter plan

 

Beleid

Wat het eerst opvalt aan Doorfietsroutes is het voordeel voor scholieren en forenzen: zij reizen vlotter en veiliger naar school, universiteit en kantoor. Een positieve ontwikkeling voor de bereikbaarheid van de steden en dorpen in onze regio.
 

Maar er is meer te vertellen over Doorfietsroutes; ze zijn onderdeel van een groter plan. Een plan dat de kwaliteit van het leven in Noord-Nederland op meerdere manieren verhoogt. Een plan waarvan iedere noorderling de vruchten plukt. Nu en in de toekomst.

Duurzaam en gezond

Fietsen is immers veel meer dan van A naar B reizen. Wanneer we allemaal wat vaker de fiets pakken en de auto een dagje laten staan, stoten we veel minder CO2 uit en leven we duurzamer. Dat is schone winst voor het milieu.

Wie op de fiets stapt, merkt het al na een paar ritjes: van bewegen in de buitenlucht krijg je energie. Je lichamelijke conditie gaat vooruit, je hoofd wordt helderder. Je voelt je gezonder. Zo draagt fietsen bij aan een andere maatschappelijke opgave van de overheid: healthy ageing, gezond leven en gezond ouder worden.

De fiets en de keten

Doorfietsroutes zijn er om het fietsen te stimuleren. Maar het hogere doel is: de bereikbaarheid van onze steden en dorpen duurzaam bevorderen. Daarin kan fietsen een belangrijke rol vervullen, maar eerlijk is eerlijk: fietsen is niet de enige juiste oplossing voor iedere verplaatsing. Daarom zetten we in op een slimme combinaties van fiets, auto, bus en trein (ketenmobiliteit). Een aantal Doorfietsroutes gaat langs P+R terreinen zodat deze combinaties optimaal gefaciliteerd worden. En zelfs wanneer steeds meer mensen een deel van hun reis per fiets maken, en een ander deel per bus, trein of auto, zijn we al hard op weg naar een duurzame regio en een gezonde leefstijl.

 

Provincie: speler in een netwerk

Het komen tot slimmere vormen van mobiliteit is een grote opgave. Zo groot, dat samenwerking tussen diverse disciplines onmisbaar is. De provincies en gemeenten zijn waarom spelers in een netwerk van partijen met dezelfde ambitie: overheden, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen en nog veel meer. Denk aan de ANWB, de fietsersbond, de Rijksuniversiteit en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland.

 

De volgende etappes

De eerste Doorfietsroutes zijn klaar, en daar zijn we trots op. Maar er zijn nog veel etappes te gaan. Want het gaat niet alleen om Doorfietsroutes, we moeten ook op andere gebieden op de pedalen. Dat vraagt om grote investeringen in stallingen en andere voorzieningen bij treinstations, bushaltes en carpoolplaatsen. En denk, tenslotte, aan het verbeteren van de verkeersveiligheid om te zorgen dat alle Groningers en Drenten heelhuids op hun bestemming aankomen.

De provincies Groningen en Drenthe vinden dat onze mobiliteit slimmer en duurzamer kan. Daarom zijn we bereid om fors te investeren: tussen 2020 en 2023 hebben we 28 miljoen beschikbaar gesteld voor het waarmaken van de ambities uit onze Fietsstrategie.

Wilt u meer weten? Lees ons Uitvoeringsprogramma Fiets 2020 - 2023 of mail ons via: info@doorfietsroute.nl.